دسترسی سریع

دسترسی سریع جستجوی سریع فایل های شبکه

استاد نتورک تمامی کتابهای شبکه ی کامپیوتری را دارا می باشد. پس تنها با یک جستجوی ساده می توانید به کتاب موردنظر خود دسترسی پیدا کنید.